ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา

ท่านสามารถค้นหาและตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้

  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 123456789xxxx เป็นต้น
  • ชื่อ-นามสกุล เช่น จริงใจ สะอาด เป็นต้น